Skip to main content

Sådan behandler vi dine persondata


1. Hvilke oplysninger bliver indsamlet

Når du bestiller arrangementer, registrerer vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse, som du selv opgiver.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi minimum dit navn og din e-mail adresse.

in-action.dk kan videregive persondata til tredjemand, for at kunne levere den ønskede vare, fx bestilling af bord i restaurant, transportbestilling etc.

Du skal være opmærksom på at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor.
Flg. oplysninger er indeholdt i det spor du efterlader dig, når du bruger Internet:

Hvilke sider du har kikket på og hvornår
Hvilken browser du anvender
Din IP adresse
Dit eventuelle brugernavn
Disse oplysninger behandles dog fortroligt for dette site, og vil aldrig blive offentliggjort eller videresolgt til tredjemand. Oplysningerne kan dog udleveres til rette myndigheder ved efterforskning af kriminalitet begået ifm. besøg af vores hjemmeside.

2. Hvad bliver dine data brugt til

Hvis du køber en vare, bliver dine data udelukkende indsamlet med det formål at kunne sende dig den pågældende vare, sende faktura samt have muligheden for at kontakte dig med eventuelle arrangementsændringer. Ligeledes registreres dine oplysninger, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev til efterfølgende at sende dig nyhedsbreve med information og tilbud om nye arrangementer.


3. Hvem har adgang til disse data

Medarbejdere hos in-action.dk har adgang til dine data til at sende dig billetter mm. samt sende dig nyhedsbreve. Herudover har in-action.dks webmaster adgang til dine data.

Personoplysningerne opbevares ukrypteret på vores webhotel, og de sendes ukrypteret over internettet.
Betaling med kreditkort via DIBS sker via en PBS godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning.

4. I hvor lang tid opbevares data

Når du køber en vare og giver oplysninger om navn, adresse, telefon og e-mail, har vi brug for oplysningerne som dokumentation indtil varen er betalt og leveret. Derefter kan oplysningerne arkiveres og gemmes i op til 5 år. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, gemmer vi oplysningerne, så længe du er tilmeldt.

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at registrere dig her.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: info@in-action.dk


Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Dataansvarlig:

in-action.dk a/s

Eskemosevej 3B

4681 Herfølge

Telefon 31 41 31 41

e-mail info@in-action.dk

CVR nr. 29528640